Egetar Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

Bitkisel Üretim Sertifikasyonu

Doğadan Ürün Toplama Sertifikasyonu

Hayvancılık Sertifikasyonu

Girdi Sertifikasyonu

Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması