Egetar Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

Bitkisel Üretim Sertifikasyonu

Organik tarım, yıllarca sürdürülen hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğadaki dengeyi yeniden kurmaya yönelik, toprağın verimliliğinde devamlılık (sürdürülebilirlik) sağlayan biyolojik mücadele ile hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren, sentetik kimyasal gübre ve ilaçların kullanımını yasaklayan, organik ve yeşil gübreleme, ekim nöbeti ve toprak muhafazasını tavsiye eden, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrol altında olan ve elde edilen ürünün sertifika ile belgelendiği tarımsal bir üretim şekli olup, tüketiciye sağlıklı gıda arzını hedefleyen, çevre ve insan dostu üretim sistemlerini tarif etmektedir.

Özetle organik tarım, sentetik pestisitleri, kolaylıkla çözünebilir mineral gübreleri ve genetiği değiştirilmiş organizmaları (GDO) kullanmaz, çevreyi korur ve biyolojik çeşitliliği teşvik eder. Sağlıklı gıda üretir, besin çevrimini ve sürdürülebilirliği sağlar ve yerel olarak adapte edilen yöntemleri kullanarak üretim yapar.

Organik Tarım ile ilgili Kontrol Prosedürü, Raporlama ve Sertifikasyon prosedürü, ilgili standartlar ve yasalar doğrultusunda düzenlenmiştir. Türkiye’de 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (=TR Organik Yönetmeliği)” in uygulanması ile, ilgili kurallar düzenlenir.

Bitkisel Üretim Sertifikasyonu ile ilgili kurallar ve tarımsal, bitkisel üretim faaliyeti ile ilgili gereklilikler de bu çerçevede Yönetmeliğin  8, 9, 10, 11, 12 ve 13. maddeleri ile düzenlenmektedir. Ayrıca, genel kurallar için Md. 5 ve 6 da göz önünde bulundurulmalıdır.

EGETAR tarafından uygulanan Organik Tarım Bitkisel Üretim Denetim Programı, aşağıdaki bileşenleri içermektedir:

 • Organik Sistem Planı (OSP)
 • Tarımsal Üretim Faaliyetlerinin Haberli / Habersiz Kontrolü
  • Organik Sistem Planı (OSP)
  • Tesiste / Yerinde Kontrol
  • Dokümanların Onaylanması
  • Kontrol Raporu
  • Olası Diğer Prosedürler
 • Sertifikasyon
 • Sertifikasyon Sonrası Süreç

 

Bitkisel Üretim Sertifikasyonu doğrultusunda, tarımsal üretim faaliyetlerinin kontrolü tarımsal faaliyetin bütün kısımlarını kapsamaktadır. Burada, önceden hazırlanmış bir Organik Sistem Planı (OSP) çerçevesinde, tarımsal faaliyetin bütün üretim prosedürleri, araçları ve ilgili tüm hususlar, yasal standartlar ile uygunluk konusundaki bütün somut tedbirler, denetime tabidir:

EGETAR Organik Tarım Bitkisel Üretim Denetim Programı ile ilgili detaylı bilgiye ve uzmanlarımızca hazırlanmış olan dokümana ulaşmak için tıklayınız…