Egetar Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

Doğadan Ürün Toplama Sertifikasyonu

Doğadan Toplama, ormanlarda, doğal ve tarımsal alanlarda doğal olarak yetişen bitkilerin (ya da çiçek, kök gibi kısımlarının) toplanması olarak adlandırılmaktadır ve başta “geçiş sürecinin uygulanmaması” ve “doğrudan organik ürün statüsünde değerlendirme” olmak üzere bir takım avantajları nedeniyle organik üreticiler tarafından tercih edilen bir organik üretim şeklidir.

Bununla birlikte, Doğadan Toplama yöntemi de kontrole tabidir ve sertifikasyon kuruluşlarının gözetimi altında, bir takım şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

10 Ağustos 2010 tarihinde, 27676 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe göre Doğadan Toplama sertifikasyonu için temel koşullar şu şekilde sıralanabilmektedir:

- Toplama alanı, toplama işleminin üç yıl öncesine kadar Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’ sinde yer alan ürünler dışındaki ürünlerle muamele edilmemiş olmalıdır.

- Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmemiş olmalı ve toplama alanında anız yakılmamalıdır.

- Toplama alanındaki doğal yaşam dengesinin ve türlerin korunması sağlanmalıdır.

- Doğadan toplanan ürünlerde geçiş süreci uygulanmaz.

- Toplamadan önce ilgili kuruluşlardan gerekli iznin alınması ve yukarıdaki bilgilerin teyit edilmiş olması gerekir.

 

Ayrıca toplama alanının doğal ortamında gerçekleştirilecek hasatta;

  • Hasat sırasında kullanılan teknik araç ve gereçlerin ekolojik tahribat ve kirlilik oluşturmaması gerekir. 
  • Elle toplama materyalleri, ürünün organik özelliğini bozmayacak yapıda ve hijyenik olmalıdır.

“Doğadan Toplama”, “vahşi hasat”, “yabani ürün” ve “vahşi toplama” terimleri ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Üst paragraflarda adı geçen “Toplama Alanı” veya bir diğer kullanımı ile “Doğadan Toplama Alanı” tabirleri ise, kontrolör tarafından ziyaret edilen, “Doğadan Toplama Bölgesi” nin bir parçası olan ve göreceli olarak daha küçük (sınırlı) yerler için kullanılmaktadır.

Doğadan doğrudan toplanabilen ürünler organik olarak sertifikalandırılabileceği gibi, burada adı geçen “toplama” şu alanlardan da yapılabilmektedir: Tarım arazileri, tarım arazilerine yakın bölgeler, orman arazileri. Bununla birlikte, “kirlenmiş arazi” olarak nitelenen ve yönetmelikte belirtilen koşulları taşımayan toplama alanlarından toplama yapılması mümkün değildir.

Organik ürünlerin üretilmesinin mümkün olmadığı, aşağıda sayılan alanlar, doğrudan toplama için de geçerlidir:

  • Kent alanları içerisinden
  • Belirli koşullar çerçevesinde yol kenarlarından
  • Tozlu yollar boyunca ve bitkilerin üzerinde toz görüldüğü alanlardan
  • Hava kirliliği olan sanayi alanları ve madenlerin etrafındaki 5 km.’ lik çember içinden
  • Nükleer tesislerin etrafındaki 50 km.’ lik çember içinden
  • Tren yollarının 20 m. çevresinden
  • Çöp boşaltma alanlarının büyüklüğüne göre, bu alanlardan 20-100 m. Uzaklık içerisinden

Doğadan Toplama ile ilgili olarak söylenmesi gereken son ve en önemli söz ise, toplamanın sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde ve profesyonelce yapılmasının, üretimin gelecek kuşaklara aktarılması yönünde hayati öneme sahip olduğudur.

EGETAR Organik Tarım Doğal Toplama Denetim Programı ile ilgili dokümana ulaşmak için tıklayınız…