Egetar Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

Girdi Sertifikasyonu

Organik tarımın sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi adına, organik tarım ve işleme tesislerinde kullanılacak her türden girdinin de kontrollü bir biçimde seçilmesi, doğru yöntemlerle işlenmesi, yasaklı ürünlerin bulundurulmaması / kullanılmaması ve sürecin en baştan sona kadar denetime tabi tutularak sertifikasyonu büyük önem taşımaktadır.

Organik tarım perspektifinde girdi; Her türlü organik ve mineral gübreler, mikrobesinler, büyüme teşvik ediciler, insektisitler, fungusitler, bakterisitler, bitki ekstraktları bazında nematisitler (ve herbisitler), mineral maddeler, mikroorganizmalar ve diğer materyallerin yanında hayvan yemi için katkı maddeleri ve organik gıda işleme için katkı maddeleri ve işleme yardımcıları olarak tanımlanmaktadır.

Organik Tarım ile ilgili Kontrol Prosedürü, Raporlama ve Sertifikasyon prosedürü, ilgili standartlar ve yasalar doğrultusunda düzenlenmiştir. Türkiye’de 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (TR Organik Yönetmeliği)” ile uygulanması gereken kurallar düzenlenmiştir. Organik tarımda kullanılacak girdiler ve girdi sertifikasyonu da bu yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda; izin verilmeyen girdilerin kullanılması, sertifikasyon firması tarafından sertifikasyonun geri alınmasıyla sonuçlanabilmekte, bu açıdan organik üreticiler için büyük bir risk teşkil etmekte ve kesinlikle bu konuya dikkat edilmelidir.

Uygun bir Girdi Sertifikasyonu için gerekli Girdi Kontrol Denetim Programı aşağıdaki esaslara göre düzenlenmeli ve bu hususların tamamını içermelidir:

  1. Kabul kontrolleri
  2. Depolama
  3. İşleme
  4. Reçete
  5. İşaretlemeler
  6. Nakliye
  7. Sevk ve İdare
  8. Sertifikasyon Sonrası Süreç

Girdi Sertifikasyonu hususunda bahsedilmesi gereken önemli noktalardan birisi de, girdi üretiminde GDO’lar (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) ya da GDO türevlerinin kullanılmasının yasak olduğu ve genetiği değiştirilmiş hayvanların gübrelerinin sertifikalandırılamayacağıdır.

EGETAR Organik Tarım Girdi Kontrol Denetim Programı ile ilgili dokümana ulaşmak için tıklayınız…